هنوز هم امن ترین جای دنیا، آغوش مادرمه.
هر چقدر هم که بزرگ باشی، یه وقتایی دلت تنگ میشه، 
یه وقتایی دلتنگ آغوش گرم مامانت میشی. 
جایی که واسه چند لحظه هم که شده، 
تمام درداتو فراموش می کنی 
و خوشحالی از این که هنوز کسی رو داری
که از ته قلب دوست داره.