بعضی عشق ها مثل قصه نوحه
 
                                    طرف از ترس طوفان میاد سراغت
 
بعضی عشق ها مثل قصه ابراهیمه
 
                                    باید همه چیزتو براش قربانی کنی
 
بعضی عشق ها مثل قصه مسیحه 
 
                                    آخرش به صلیب کشیده میشی
 
 
اما بیشتر عشق ها مثل قضیه موسی است
  
                                  یه کم که دور میشی یه گوساله جاتو میگیره...پ.ن: خر چه داند قیمت نقل و نبات...