تو اجتماع همه کارا را ما مردا می کنیم،
همه پولها را ما مردا می دیم،
همه سگ دو زدن ها مال ماست،
هر چی سکته قلبی ها و بدبختی ها و بیچارگی ها
و چک برگشت خوردن ها
و زندان رفتن ها مال ماست.
اون وقت جنس لطیف راحت می گه:
"در طول تاریخ به ما ظلم شده ...
ما خواهان حقوق برابر هستیم"
حقوق برابر می خوای برو فاضلاب پاک کن،
برو سوپور شهرداری شو،
نصف شب خیابونا رو جارو بکش،
چه طور موقع کار کردن جنس لطیف هستین
ولی صحبت حقوق که می شه، حقوق برابر می خواین؟!

 نیما [پارسا پیروزفر] - فیلم نقاب


پ.ن 1: این فیلم رو هم جز معدود فیلم های زیبای ایرانی قرار میدم. واقعا داستانش قشنگ بود و جنجالی!
پ.ن 2:  خیر سرم سوار اتوبوس شدم. راننده محترم دو برابر ظرفیت اتوبوس خانم سوار کرد. یعنی به معنای واقعی خاک بر سر ریده بود با این مسافر سوار کردنش! بجز صندلی های ردیف اول اتوبوس‌، بقیه ردیف ها رو خانم ها اشغال کرده بودن و بقیه شون هم سرپا وایساده بودن. یکی از خانم ها همش به بغل دستیش می گفت هلم نده میخورم به این آقا (منظورش من بود!) بهش گفتم دیگه وقتشه ما هم بریم سازمان دفاع از حقوق آقایون بزنیم. سری تکون داد و خندید! یه پیرمرده هم داشت به بغل دستیش می گفت چه خبره! تازه ده تا زن سوار میکنه فقط دوتاشون کارت میزنه و جالب اینجا بود که بغل دستیش هندزفری گوشش بود و این آقا فقط داشت آلودگی صوتی ایجاد می کرد.
پ.ن 3: خدایا صد بار بت گفتم کمیت مهم نیس، خواهشاً کیفیت رو رعایت کن...