مدامم مست می دارد 
نسیم جعد گیسویت
خرابم می کنم هر دم
فریب چشم جادویت


قبلاً این شعر رو فقط می خوندم و با صدای سالار عقیلی گوش میدادم ولی الان حسش می کنم‌، از تهِ تهِ دل. انگار که همین جایی و منم مستِ مست...! همینجوری باش، دورِ نزدیک... سعی نکن نزدیک بشی، نزدیکِ دور... نمی دونی چه لذتی دارم می برم! به قول بیدل "اصطلاح عشق بسیار است و من دیوانه ام" :)