آخرین باری که گریه کردی و سبک شدی کی بوده؟
در مورد من یکی سال 86 بود بعد از شنیدن خبر تصادف عموم که الان زیر چند متر خاک خوابیده :(
و اون یکی آبان ماه سال 90 بود ساعت 3 شب که واسه خودم گریه کردم!
الان از دست خودم کلافه ام. دوس دارم بشینم یه چند ساعتی رو خوب گریه کنم که آروم بشم ولی نمیشه. 
یعنی مث اون گریه ها نمیشه، یعنی منو خالی نمی کنه، میشه مث این همه اشک که تو این مدت ریختم
 و همین اعصابم رو به هم میریزه. :(

 I'm listening to:

Take care it’s such a lonely sky

They’ll trap your wings, my love, and hold your flight

They’ll build a cage and steal your only sky

Fly away, fly to me, fly when the wind is high

I’m sailing beside you in your lonely sky