از وقتی کچل کردم نسبت به خودم و زندگی دیدم بهتر شده. یه جورایی امید به زندگیم بیش تر شده! 
فقط تنها مشکل اینه که زنگ زدن و بم گفتن دیواااااانه چرا کچل کردی؟ 
مگه نمی دونی سه هفته دیگه عروسی خواهرته؟ 
و بشون گفتم الان دقیقاً شبیه یه سرباز دو ماه خدمتم