اینایی که میگید زندگی زیباست، خوبه، شاده، خدا اینجاست و از این چرت و پرتا ! خواهشاً خفه شید! 


به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت // که تندرست ملامت کند چو من بخروشم


دردی که من داشتم، سرطان بدخیمی بود که متاستاز کرد تو روحم! ای تو روحش!