پسر عموم سه روزه تو کماس، نامزد هم داره، اصلاً حوصله ی یه مصیبت تازه رو ندارم... خواهشاً دعاش کنید :(