1- اگه ازم بخوان اسم کسانی که ازشون بدم میاد رو بنویسم، اول اسم خودم رو می نویسم. ولی اگه بخوان اسم کسانی که دوسشون دارم رو بنویسم اول بازم اسم خودم رو می نویسم!

2- اتفاقی به یکی از آهنگ های Anathema به نام Presence برخوردم. این آهنگ یه دکلمه ی فوق العاده بود. در کل زوایه ی جدیدی به عقایدم داد. متن اون قسمتی که مدنظرمه رو میذارم.
پایین تر واستون ترجمه کردم:

One has to come to terms with one's own mortality.
And you can't really help people who are having problems with mortality,
If you've got problems of your own.
So you have to begin to sort things out,
And I thought I had sorted things out until I saw this excerpt from this book,
Of certainty I shall remember what it said:
"Life is not the opposite of death. Death is the opposite of birth. Life is eternal."
And I thought that it's the most profound words I have ever heard about that issue and it really put me in peace

هرکسی باید با مرگ خودش کنار بیاد
و تو واقعا نمی تونی کسانی که با مرگ خودشون مشکل دارند رو کمک کنی.
و اگه تو با مسئله ی مرگ خودت مشکل پیدا کردی
پس باید شروع کنی که وضعیت خودت رو سرو سامان بدی،
و من فکر می کنم وقتی تونستم وضعیت خودم رو سرو سامان ببخشم که این قطعه ی ادبی رو تو این کتاب خوندم
حتما چیزی که گفته رو به خاطر خواهم سپرد:
"زندگی مقابل مرگ نیست. مرگ مقابل تولد است. زندگی جاویدان است."
و فکر می کنم که این عمیق ترین کلماتی است که من تا به حال در مورد این مسئله شنیدم و اون جداً من رو در آرامش قرار داده.

3- آلبوم بی کلام "باران عشق" از ناصر چشم آذر جز آلبوم هاییه که هیچ وقت از شنیدنش خسته نمیشی.

4- احساس می کنم واسه مردن امروز زوده ولی فردا دیره...

5- کسانی که مال ما نیستند، چه فرقی می کنه مال کی باشن؟ واقعیتش رو بخواید، هیچ وقت نتونستم با این حقیقت کنار بیام!

6- " زیاد تقلا نکن. بهترین چیزها هنگامی اتفاق می افتد که غیر منتظره هستند." [گابریل گارسیا مارکز]

7- دوران جوانی که میگن اینه دیگه؟ به قول شاعر: "از زنـدگانیـــم گلــه دارد جوانیم // شرمنده جوانیم از این زندگانی"

8- اساسا، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر
بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند. [دکتر علی شریعتی]

9- مرگ بزرگترین ضایعه زندگی نیست، بزرگترین ضایعه چیزیست که در هنگام زنده بودن در درونمان می میرد.

10- خسته شدم از این وضع. از دوران بیهوده ی تکراری روزها ! شنبه، یکشنبه، ...، جمعه و باز هم شنبه! تقویم ها با ما سر شوخی دارن!