هر وقت تو خیابون های اصفهان قدم میزنم، این حرف فروغ فرخزاد میاد تو ذهنم:

تن های هرزه را سنگسار می کنند، غافل از آنکه شهر پر از فاحشه های مغزی است و کسی نمی داند که مغزهای هرزه ویرانگرند تا تن های هرزه.

هر قدمی که برمیداری به هر جور آدمی که فکرشو کنی برمیخوری. از دزد گرفته تا همجنس باز رو من تو این شهر دیدم.
دیگه 33 پل بهم آرامش نمیده، به جاش حالمو بهم میزنه... :(
این وضع ما پسراس، وای به حال دخترا !
دلم به حالشون میسوزه چجوری تو این شهر میگردن با وجود این همه آدم کثیف...
خدایا! جامعه ی مثلاً اسلامی ما رو ببین!