"لوییس کارول" نویسنده ی کتاب "آلیس در سرزمین عجایب" در یادداشت های روزانه اش می نویسه:

«قهرمان قصه ام را یکراست فرستادم تو سوراخ خرگوش. هیچ هم فکر نکردم بعد چه اتفاقی می افتد.»

احساس می کنم خدا هم همین کار رو با ما کرده. ما رو همینجوری آورده رو زمین و برای فرار از هر گونه مسئولیتی مثلن بهمون اختیار داده. بعدشم گفته اما شاکرا و اما کفورا. هر جای زندگیمون هم که به دلش نیست با عناوین مختلفی از قبیل حکمت و معجزه یه دخل و تصرفی ایجاد می کنه. ما از پایه اسیریم، دنبال کدوم آزادی می گردی عزیز؟