فهمــیده ام که یک زلزله ۷ ریشتری تمام مشکلات دیگر زندگی آدم را کم اهمیت می کند. ۲۸ ساله


فهمــیده ام که در زندگی باید برای رسیدن به اهدافم تلاش کنم ولی نتیجه را به خواست خدا بسپارم و شکایت نکنم.۲۹ ساله


فهمــیده ام که هیچ وقت نباید وقتی دستت تو جیبته روی یخ راه بری. ۱۲ ساله


فهمــیده ام که نباید بگذاری حتی یک روز هم بگذرد بدون آنکه به زنت بگویی "دوستت دارم". ۶۱ ساله


فهمــیده ام که اگر عاشق انجام کاری باشم، آن را به نحو احسن انجام می دهم.۴۸ ساله


فهمــیده ام که وقتی گرسنه ام نباید به سوپر مارکت بروم. ۳۸ سالهادامه مطلب