زمان کوتاه‌تر از اون نشون میده که بخوام فرصتی برای با تو بودن متصور شم و بلندتر از اون به نظر میاد که بی‌تو بتونم دووم بیارم.