تبلیغات
.:: رســـــواى دل ::. - مطالب خرداد 1393

نه حسشو داری نه حال فک زدن
تو‌ خودت پیج میشی‌ دیگه آره مثلا
حرفات همیشه بوی غم میده
تو‌ آینه هم تصویر دیگه گندیده
هنو بالا سرت گرماشو داری
راستی‌ دل خوشیاشو سیری چند میده؟


گفتیم احترامت واجب، خاطر خواهی هم سر جای خودش، طرف زنونه اونور راهروست...


آن سال های دور وقتی بچه بودم مادر می گفت پدر در زندان است، منتظر باش پدر روزی به خانه بر می گردد و مادر می گفت زندان هم مثل هر اتاق چهار دیوار دارد و یک در که همیشه بسته است...