نمی دونم چرا یادم نمیاد کجا دست های ما با هم گره خورد؟
چه روزی قلبم از عشق تو لرزید؟ کدوم ما دل اون یکی رو برد؟
چرا درگیر احساست شدم من؟ چجوری اولین دیدار رخ داد؟ 
تو بهمن بود یا نزدیک مرداد؟ نمی دونم چرا یادم نمیاد...